Ny hygienisk genomföringsteknik!


Skulle transport av vätskor genom vägg vara en tänkbar lösning?

Är du bekymrad över tryck balansen på ert renrum? Eller kontaminering?

Kräver din process eller rum isolering?

Hur överför ni idag vätskor från ett rum till ett annat?


Tidigare nyheter


CMS av Webzoo AB