Saniflex Hose Track


Saniflex Hose Track är en unik och patenterad märkmetod för snabb och säker slangidentifikation inom bioteknik- och farmaceutiska tillverkning. Detta system har tagits fram för att på ett enkelt och säkert sätt kunna möta det nya och strängare FDA direktivet 21 CFR.211.67.

Genom ett RFID (radio frequency identification) chip med unik ID-kod kan man via en transporter (sändare/mottagera) mata in och/eller ta emot information om slangens användning. Händelser som t.ex. livslängd, antal steriliseringar, antalet batcher användningsändamål, position etc. kan anges. Uppdaterad information kan därefter laddas ner till databaser. Med Saniflex Hose Track erhåller man en snabb, säker och automatiserad metod att samla in och systematisera dessa data.

Mer information om Hose Track finner du på vårt produktblad (PDF-fil).Tidigare nyheter


CMS av Webzoo AB