Saniflex CPM-instrumentadaptor för aseptisk produktion i Mini-utförande


Nu finns även en Mini-CPM enhet för att ytterligare minska dödvolymen.

Med Saniflex CPM-adaptorhus kan membranmanometrar och trycktransmittrar installeras i rörsystem ned till en diameter på ¼”. Genom att undvika traditionella adaptorer, T-stycken och gängor erhålls en aseptisk anslutning utan onödig volym, svårsanerade fickor eller ”dead-legs”.

Dessa CPM enheter ger också stora fördelar vid processer av viskösa produkter. CPM adaptorhus används för att minimera dödvolymer och svårsanerade ”dead legs” utan att ge avkall på mätnoggrannhet, repeterbarhet och driftsäkerhet. Genom att installera CPM adaptorhus kan maximal sterilitet, rengöringsbarhet och prestanda säkerställas. Det tryckförmedlande membranet på manometern eller trycktransmitter hamnar då i linje med rörsystemets insida.

CPM-adaptorhus finns för en eller två instrument. Med dubbla instrumentanslutningar kan t.ex. en trycktransmitter och en manometer placeras på ett och samma ställe, utan ytterligare ingrepp i rörsystemet.



Tidigare nyheter


CMS av Webzoo AB